Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt uproszczenia faktur

Gazeta Prawna zamieściła informację, że Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt, którego celem jest wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, przewidzianej do stosowania przez przedsiębiorców do kwoty 450 zł lub równowartości 100 euro. Taka faktura ma nie zawierać części elementów, które dzisiaj są wymagane. Dane nabywcy zostaną ograniczone do NIP, faktura nie będzie musiała posiadać ilości i miary dostarczanych towarów, czy też cen jednostkowych i upustów oraz kwot podatku w rozbiciu na różne stawki. Zmianie ma także ulec ogólna zasada, która określa moment powstania obowiązku podatkowego. Więcej informacji dostępne jest na stronie www.gazetaprawna.pl.