Czy gospodarstwo rolne powinno prowadzić ewidencję księgową?

Gazeta prawna przedstawiła wyjaśnienia dyrektora departamentu rachunkowości MF w odniesieniu do zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że rolnicy mają prowadzić rachunkowość od 2013 r. Pani dyrektor wyjaśniła, że „art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wskazuje jednostki, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten zależy od tego, w jakiej formie prawnej jednostka prowadzi działalność z uwzględnieniem wielkości przychodów w odniesieniu do osób fizycznych.